logo

Contact

Let op: Momenteel zit er een klein foutje in website, waardoor IVA certificaten die na afronding van de toets per mail worden toegezonden enkel als een blanco pdf bestand worden toegestuurd. Neem contact op met de LKvV om alsnog jouw IVA certificaat te ontvangen!

Deze Instructie Verantwoord Alcoholschenken is tot stand gekomen op initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en STIVA. De LKvV is, als overkoepelend orgaan van 48 studentenverenigingen, de belangenbehartiger van ruim 40.000 verenigingsstudenten. Een onderdeel van deze belangenbehartiging bestaat uit voorlichting van (bar)vrijwilligers over een verantwoord alcoholbeleid.

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van de online ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ aan de (bar)vrijwilligers van uw organisatie? Helaas is het niet meer mogelijk om niet-lidverenigingen van de LKvV een account te geven op deze online e-learning tool. Graag verwijzen wij u daarom door naar het gratis alternatief van NOC*NSF, wanneer u barvrijwilligers van uw organisatie de online IVA-tool wilt laten gebruiken. 

Alvast bedankt voor uw begrip. 

Landelijke Kamer van Verenigingen
Jansveld 31
3512 BE Utrecht