logo

Beste barvrijwilliger,

Welkom in de online Instructie Verantwoord Alcoholschenken van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Het drinken en schenken van alcohol brengt verantwoordelijkheid met zich mee. De LKvV heeft daarom in samenwerking met STIVA deze online instructie opgezet, zodat de leden van studentenverenigingen op de hoogte zijn van de werking van alcohol, de regels die van toepassing zijn bij het schenken van alcohol en de manieren waarop je kunt ‘nee-verkopen’.

De teksten en foto's op deze website stellen je in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken op je sociëteit. Na het lezen van de informatie ben je in staat om de test te maken. Wanneer je de test met succes aflegt, word je een gekwalificeerde barvrijwilliger. Dit betekent dat je bardiensten mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Klik hieronder op ‘start de instructie’ om te beginnen met de Instructie Verantwoord Alcoholschenken.

Het is helaas niet mogelijk om niet-lidverenigingen van de Landelijke Kamer van Verenigingen toe te voegen aan deze online IVA-tool. Voor deze niet-lidverenigingen bestaan er gelukkig gratis alternatieven, zoals de e-learning tool van NOC*NSF.

Succes met het lezen van de instructie en het maken van de test.

Met vriendelijke groet,

Joëlle Bink
Assessor der Landelijke Kamer van Verenigingen

Start de test